1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – Zákaz lovu rýb (5.-7.8.2016)

Zákaz lovu rýb na rybárskom revíri č. 1-0110-1-1 Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník z dôvodu uskutočnenia preteku:

Majstrovstvá Slovenska – krátke trate, ktoré organizuje Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky
Termín konania pretekov: 5.-7.8.2016 v čase 7:00 – 20:00 hod.