Jarný úhyn rýb – článok uverejnený v čísle 07/2019

Vírusovému ochoreniu CEV sme sa v našom Mesačníku SRZ venovali v uplynulých dvoch číslach. Pokiaľ Vás táto téme zaujíma, pripájame kompletný článok z oboch čísel.