Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ. Pri vyplňovaní celoročného sumáru postupujte podľa usmernenia v prílohe.

Za spôsobené komplikácie pri vypĺňaní celoročného sumáru za rok 2023 sa Vám ospravedlňujeme.

Prílohy:

Usmernenie