Aktuálne o súdnych sporoch – sp.zn. 14S/2/2016 a 18C/231/2014

Vo veci žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. DP-2/14 a postupu orgánov SRZ bol dňa 07. marca 2017 vydaný rozsudok, ktorým bola žaloba zamietnutá.

Žalobca v ustanovenej lehote podal proti rozsudku odvolanie, ku ktorému podal SRZ vyjadrenie dňa 02. mája 2017.

 

Vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrh na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí bolo súdne pojednávanie, stanovené na 27. apríla 2017, odročené z dôvodu práceneschopnosti právneho zástupcu SRZ.

Ďalší termín súdneho pojednávania nebol zatiaľ stanovený.


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU