RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia 2022

RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov Kaprového zväzového povolenia, platný od 1. januára 2022

Dodatok č. 1