Výzva na plašenie kormoránov

Aktuálne pretrvávajúce chladné počasie spôsobilo zámrz hladín väčšiny stojatých vôd, ale aj zámrz pomalšie tečúcich častí vodných tokov a ich vzdutí. Pri takýchto podmienkach dochádza na riekach k zvýšenej koncentrácií rybožravých predátorov, predovšetkým kormorána veľkého. Vplyvom chladu sú aktuálne prietoky nízke, voda je bez zákalu, kormorány preto ľahko nachádzajú ryby zhromaždené na zimoviskách. Ich ochrana by preto mala byť momentálne prioritou. Do konca februára je na vybraných rybárskych revíroch povolené kormorána veľkého legálne plašiť a loviť. Na to, aby kormorány neatakovali zimoviská však často postačuje samotná prítomnosť človeka na lokalite.

Richard Štencl
Ichtyológ pre Stredoslovenský kraj
Oddelenie ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina