Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (4-6/2019)

Ťažiskom uplynulého obdobia bolo organizačné zabezpečenie a realizácia celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves:

 • 23.  jún 2019 v penzióne Nova a priľahlých zariadeniach,
 • LRU na revíroch MO SRZ Spišská Stará Ves,
 • 118 účastníkov z toho 73 súťažiacich do 15 rokov,
 • významný nárast v disciplínach muškárenie (31 detí) a RT (51 detí + pozorovatelia),
 • na poradách vedúcich sa navrhli ďalšie úpravy smernice a systém postupových kôl na úrovni východ-západ-stred. Nárast záujmu o súťaž je veľký a čoraz náročnejší na organizačné zabezpečenie. Zabezpečí sa tak stály počet súťažiacich (80 detí).

Poďakovanie za spoluprácu patrí Jánovi Kozubovi – členovi Rady SRZ, Ing. Antonovi Kandovi a Jakubovi Pichnarčíkovi – tajomníkovi a predsedovi MO SRZ Spišská Stará Ves za organizačné zabezpečenie. Ďalej prednášajúcim Ing. Jaroslavovi Šubjakovi, Dr. Ing. Michalovi Gažovičovi a zamestnancom PIENAP-u v Spišskej Starej Vsi. Rozhodcom jednotlivých súťažných disciplín Rastislavovi Piontekovi (pávaná, feeder), Ing. Danielovi Poničanovi (RT) a hlavnému rozhodcovi Ing. Martinovi Rothovi (zároveň rozhodca mucha, prívlač). Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom zo Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, zdravotníkom, dobrovoľným hasičom, vedúcim družstiev a personálu reštaurácie a penziónu Nova.

Propagácia, spolupráca pri organizovaní a tvorba plagátu s maskotmi na Slovak Junior Challenge v love kapra, otvorenie a vyhodnotenie súťaže 26. -28. apríl 2019.

Poďakovanie patrí predovšetkým Ing. Erikovi Voltemarovi a Slavomírovi Drozdovi za organizačné zabezpečenie. Gabrielovi Nagyovi majiteľovi revíru Vácička pri Želiezovciach, Jaroslavovi Helerovi, za spoluprácu pri natáčaní a Night Hunters CZ fishing za mediálny priestor.

V apríli sa uskutočnili celoslovenské stretnutia v Nových Zámkoch a v Kysuckom Novom Meste (30. marca Spišská Nová Ves):

 • zúčastnilo sa 52 vedúcich z celkového počtu 112 registrovaných vedúcich detských rybárskych krúžkov v Slovenskom rybárskom zväze,
 • dopoludnia workshop v rybolovnej technike,
 • popoludní sa konala porada, na ktorej sa vedúci krúžkov dozvedeli informácie o súčasnom stave práce s deťmi v SRZ a o aktivitách referenta so spolupracovníkmi. Súčasťou bolo aj stručné porovnanie s odborom mládeže v ČRS. Hlavnou témou boli aktuálne problémy v tejto oblasti a vízie nadviazania spolupráce na celoslovenskej úrovni. Vedúci krúžkov získali informácie o rôznych možnostiach propagácie ich činnosti, o možnostiach využívania maskotov, právnej pomoci, výklade nových ustanovení, a o možnostiach materiálneho zabezpečenia krúžkov. Podnety získané počas stretnutí a v komunikácii v nasledujúcom období sa stávajú základom pre ďalšie kroky,
 • ocenenie za prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou cenou referenta SRZ Rada vedúcemu rybárskych krúžkov pánovi Jaroslavovi Helerovi,
 • deti z organizácií, ktoré vyslali svojich vedúcich na celoslovenské stretnutie dostali sponzorské dary vo forme nástrah od firiem Tornado Banská Bystrica a Úlovok Podbrezová v hodnote spolu 10 000 €. Stretnutia boli čiastočne využité aj na distribúciu sponzorských krmív od firmy Rypomix Sereď.

Poďakovanie patrí Ing. Daniel Poničanovi, referentovi pre prácu s deťmi a mládežou v MsO SRZ Zvolen, MVDr. Jurajovi Mészárosovi prezidentovi SZRT, Pavlovi Konkoľovi vedúcemu sekcie rybolovnej techniky Odboru športovej činnosti SRZ Rada a podpredsedovi MsO SRZ Prešov, Ing. Slavomírovi Oreškovi a Michalovi Pacákovi členom výboru MO SRZ Spišská Nová Ves.

Materiálna podpora DRK:

 • nástrahy od firiem Úlovok a Tornado,
 • nová distribúcia krmív firmou Rypomix (plánované je 6700kg),
 • distribúcia komponentov na výrobu rotačiek od Vladimíra Sloviaka,
 • sprostredkovanie nákupu RT prútov.

Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR Projektový manažment v práci s mládežou – modul II, Nitra.

Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybár a ssrzrada.sk.

Spolupráca pri spustení stránky pre deti a mládež SRZ na facebooku.

Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov.

 

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou