Aktuality - články

Prosba na rybárov – Tábor mladých rybárov v stredisku Paľkov

Prosba na rybárov – Tábor mladých rybárov v stredisku Paľkov

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, mestská organizácia SRZ Michalovce v dňoch 21.7. až 23.7.2017 v stredisku Paľkov usporiada už VII. ročník Tábora Mladých rybárov. Deti, okrem športových súťaží, kúpania, záverečných testov, budú mať aj základnú disciplínu lov rýb udicou. Naša prosba je nasmerovaná Vám starším, aby ste im počas týchto troch dní umožnili prístup k vode a lov

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 28. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 28. pracovnom týždni (od 10.7. do 14.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Ukončené výberové konanie – zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé Zálužie. Prebiehajúce výberové konanie – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, rekonštrukcia liahne v

Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce. Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o

Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní: p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva počas 37. MS v LRU-mucha

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch od 28. augusta 2017 do 9. septembra 2017 bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva tým, že všetkým držiteľom platných povolení na rybolov, okrem súťažiacich počas pretekov 37. majstrovstiev sveta v love rýb udicou na umelú mušku, sa zakazuje lov rýb vo vymedzených častiach rybárskych revírov: č.

Detská letná univerziáda – návšteva strediska v Slovianskej doline

V stredu 12.7.2017 sa v rámci Detskej letnej univerziády v Martine uskutočnila aj prehliadka rybochovného zariadenia Slovenského rybárskeho zväzu na Slovianskej doline nad obcou Valča. Približne 60 detí sa v popoludňajších hodinách zaujímalo o ryby a rybárstvo na Slovensku. Prehliadka strediska a najmä množstvo rýb rôznych druhov a veľkostí ako lipeň, pstruh potočný, pstruh dúhový, ktoré mali deti možnosť vidieť, v nich

Zamietnutie žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu SRZ týkajúcich sa volieb, na roky 2015-2018

Dňa 1. júna 2017 sa uskutočnilo súdne pojednávanie vo veci žaloby o zrušenie rozhodnutí Snemu Slovenského rybárskeho zväzu a návrhu na pozastavenie výkonu napadnutých rozhodnutí, vedené pod sp.zn. 18C/231/2014.  Okresný súd Žilina žalobu zamietol a žalovanému, Slovenskému rybárskemu zväzu, priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %. Okresný súd poukázal najmä na to, že rozhodnutie

Prvý tohtoročný úhyn rýb

Na konci tohtoročnej zimy bolo zaznamenaných na Východnom Slovensku pod ľadom niekoľko väčších hromadných úhynov rýb v dôsledku ich udusenia na mŕtvych ramenách a jednej vodnej nádrži, alebo mechanickým – devastačným pôsobením ľadochodu na ryby v rieke Poprad. Vôbec prvý hromadný úhyn rýb v tomto roku, ktorý možno charakterizovať ako mimoriadne zhoršenie vôd sa vyskytol 11. júla na

PONUKA PRÁCE – SRZ RADA ŽILINA

Pozícia: Referent zarybňovania a evidencie rybárskych revírov Pracovný pomer: Pracovná zmluva – trvalý pracovný pomer Trojmesačná skúšobná doba Nástup od: ihneď Miesto výkonu práce: Žilina Požiadavky: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou na strednej poľnohospodárskej škole v rybárskom alebo zootechnickom alebo na poľnohospodárskom odbornom učilišti v rybárskom odbore alebo, absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára podľa § 6 vyhlášky č. 185/2006

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 3.7. do 7.7.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Ukončené výberové konanie + dovoz motocykla + poistenie. Prebiehajúce výberové konania – technologická miestnosť  IT, kontajnery pre prevoz rýb, zateplenie OKAL-ov – stredisko Malé

Top