Aktuality - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 16. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 16. pracovnom týždni (od 18.4. do 21.4.2017): Sekretariát SRZ: Zasadnutie organizačnej komisie k MS-RT juniorov 2017 v Bratislave a v Jarovciach za účasti starostu obce a tajomníka SRZ Ing. Javora. Účasť tajomníka SRZ Ing. Javora a vedúceho odboru výroby Ing. Cintulu na Valnom zhromaždení Chovateľov rýb k téme vzájomnej spolupráce SRZ a chovateľov rýb. Účasť tajomníka

OR Dolnostredské – MŽP SR odobralo revír, SRZ podalo rozklad

Dňa 10. apríla 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,

Dva dni brigád na Zemplínskej šírave

Za výbor MsO SRZ Michalovce: Sobotou 22.4. začali brigádnické dni našej organizácie na Zemplínskej šírave. Napriek nepriazni počasia sa brigády zúčastnilo 70 našich členov a z MsO SRZ Humenné prišlo 5 členov fandiacich Zemplínskej šírave. Tohto roku sme sa nemuseli veľmi venovať plastom, nakoľko Povodie Laborca už počas týždňa vyzbieralo časť pláže. Napriek tomu chlapi s vrecami vyzbierali

6. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie rybárskeho revíru – VN Žilina. Táto vodná nádrž na severe Slovenska patrí medzi menej známe revíri, a to aj

Nový čln pre návštevníkov chaty SRZ na VN Domaša

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že na chate SRZ na VN Domaša bol dovezený nový čln, ktorý bude slúžiť pre rybárov a hostí. Do začiatku sezóny bude dostavaný aj prístrešok na posedenie, varenie a grilovanie. VN je na najvyššej možnej vodnej hladine. Veríme, že to vydrží až do skončenia neresu.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 15. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 15. pracovnom týždni (od 10.4. do 13.4.2017): Sekretariát SRZ: Vybavovanie bežnej agendy – telefóny a e-maily. Evidencia objednávok a rezervácií termínov na rekreačné zariadenia Rady SRZ. Evidencia zaslaných správ z výročných členských schôdzí od ZO SRZ. Spracovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SRZ a redakciou časopisu Poľovníctvo a rybárstvo. Pracovné rokovanie v Bratislave s

Právna subjektivita základných organizácií SRZ

Právna subjektivita základných organizácií Slovenského rybárskeho zväzu ako organizačných zložiek je v poslednom období neustále spochybňovaná a sú medzi členmi SRZ šírené zavádzajúce, nepravdivé a klamlivé informácie. V tejto veci vám zasielame nasledovné právne stanovisko: V zmysle § 1 ods. 2 Stanov Slovenského rybárskeho zväzu Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. V zmysle § 26 ods. 2

Otvorenie sezóny na VN Palcmanská Maša – Dedinky

Rybári sa konečne dočkali pstruhovej sezóny, ktorá sa začala na Veľkonočnú nedeľu aj na VN Palcmanská Maša – Dedinky. Napriek rannému dažďu prišlo k nádrži minimálne 250 loviacich rybárov. Všetci odchádzali spokojní, ryby boli pri chuti. V úlovkoch prevažovali pstruhy dúhové a pomerne slušne brali aj potočáky. Lovná miera pstruha potočného bola na VN upravená

4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie násadou šťukou

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. apríla sa zarybňovala VN Zemplínska šírava šťukou Š0. Šťuky sme rozviezli člnom popri brehu od kostola v Klokočové až po stredisko Paľkov. Za prudkého jarného dažďa s hrmením a bleskami to nebolo jednoduché. Zarybnenia sa zúčastnili p. Tegi, p. Šaffa, p. Kačmarský.

Súdny spor sp.zn. 40S/1/2015 začatý za bývalého tajomníka SRZ ukončený v neprospech SRZ

Dňa 27. marca 2017 bol na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručený rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 21. februára 2017, ktorým bol potvrdený rozsudok Okresného súdu Žilina č.k. 40S/1/2015-168 zo dňa 11. decembra 2015. Predmetným rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu sp.zn. DP-6/14 zo dňa 14. júna 2014, vydaného za

Top