Aktuality - články

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 37. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 37. pracovnom týždni (od 11.9. do 14.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Rokovanie na Ministerstve životného prostredia s p. JUDr. Kubišovou na témy Mimoriadna dotácia z EF ohľadom ľadochodu na rieke Poprad, možnosti využitia dotácií a podania projektov na čerpanie EF pre

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 36. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 36. pracovnom týždni (od 4.9. do 8.9.2017): Sekretariát SRZ: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Spracovanie a zaslanie pozvánok na Prezídium Rady a Radu SRZ členom Prezídia a Rady. Účasť prezidenta a tajomníka a na otváracom a ukončovacom ceremoniáli 37.MS-LRU mucha v Podbanskom a v Liptovskom Mikuláši, spolupráca

Vyhodnotenie dotazníka venovaného vydre riečnej v rybárskych revíroch SRZ

Dotazník bol rozposlaný v mesiaci august  na všetkých 122 základných organizácií SRZ. Svojím obsahom bol dotazník venovaný jednému z našich najvýznamnejších predátorov súčasnosti  – vydre riečnej /Lutra lutra). Dotazník bol určený rybárskym hospodárom ZO SRZ. Elektornický dotazník vyplnilo v stanovenom termíne 61 respondentov, čo je 50 %. Piati zástupcovia ZO SRZ poslali svoje odpovede mailom s informáciou, že nemajú

Pozvánka na výstavu MsO SRZ Trnava – 60. výročie

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Trnava si pripomína 60. výročie svojho vzniku a pozýva širokú rybársku verejnosť na 5. krajskú výstavu poľovníckych trofejí a históriu rybárstva v Trnave a okolí. Na výstave máte možnosť obdivovať nielen pekné poľovné a rybárske trofeje, ale aj oboznámiť sa s dlhoročnou históriou rybárstva od jeho vzniku až po

Prísne chránené ryby – stredisko Biely Potok

Veľký areál pstruhového strediska Biely Potok pri Ružomberku je štandardne chránený ohradením a inými bezpečnostnými prvkami. Priamo v areáli pstruhárstva sa nachádza  väčší  rybníček, ktorý je zabezpečený zdola, zhora a zo všetkých strán elektrickým ohradníkom a hustou sieťou tenkých lán umiestnených nad vodnou hladinou, ktoré chránia generačného lipňa tymianového pred náletmi volaviek, kormoránov, alebo jedincami bociana čierneho. Keďže v minulosti

Horúci zemiak v studenej vode

Rozhorčený telefonát popradského rybára o visiacich igelitových taškách na kríkoch a na konároch nad vodnou hladinou na Hornáde pod Hranovnicou, plastové fľaše skrášľujúce malé zátoky na potokoch a riekach, ktoré nakoniec končia na hatiach, alebo vo veľkých nádržiach Ružín, Zemplínska šírava to už ani nie je zaujímavá téma. Zlostia sa rybári, ochrancovia prírody, občania ktorým nie je

Súťaž o najlepšiu rybársku fotografiu sezóny 2017

Slovenský rybársky zväz vyhlasuje Fotosúťaž O najlepšiu rybársku fotografiu sezóny 2017 Súťažné kategórie: Voda a príroda Podvodná fotografia Rybí predátor so svojou korisťou Ryby a rybári Pravidlá súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť fotograf s trvalým pobytom v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na členstvo v Slovenskom rybárskom zväze. Do súťaže môžu byť zaradené len fotografie nasnímané na Slovensku –

12. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Lietadlom ponad Dunaj. Ako ste si už mohli zvyknúť, v našej relácii už tradične prinášame reportáže,

Zarybnenie revírov Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora

V dňoch 11. – 13. septembra 2017 boli zarybnené rybárske revíry Rady SRZ násadou rozkŕmeného úhora priemernej hmotnosti 4,5 g nasledovne: VN Orava – 3000 ks VN Liptovská Mara – 3000 ks Gôtovany-zátoka – 1000 ks VN Zemplínska Šírava – 1000 ks VN Domaša – 3000 ks VN Ružín – 3000 ks Dunaj č. 1

Top