Aktuality - články

Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového

Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového

Posledný októbrový deň sa v priestoroch kongresovej sály Žilinského samosprávneho kraja  uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového. Konferenciu  zorganizoval Slovenský rybársky zväz, pričom konferencia bola otvorená a určená tak všetkým, ktorým nie je osud lipňa tymiánového v našich riekach ľahostajný. Na konferencii sa tak stretli zástupcovia ZO SRZ, zástupcovia Českého rybárskeho zväzu, chovatelia

37. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ,  dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MO SRZ Krupina a výlov nebeských rybníkov. Táto malá organizácia na strednom Slovensku obhospodaruje revíry, ktoré

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 40. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 40. pracovnom týždni (od 1.10. do 5.10.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných dokumentov na zabezpečenie XII. Snemu SRZ. Pripráva podkladov pre spracovanie žiadosti SRZ Rada Žilina na podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu projekt BR1 – rybárstvo, a to

Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2019

Prihlášky družstiev do postupových súťaží SRZ v roku 2018 v zmysle Registračného poriadku Odboru pre športovú činnosť je potrebné predložiť v dvoch výtlačkoch na sekretariát Odboru športovej činnosti v termíne do 30.11.2018 a to pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder, RT), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Dovoľujeme si upozorniť vedúcich družstiev,

Výlovy rybníkov pokračujú – konečne zapršalo!

Výlovy na výrobných strediskách Rady SRZ sú v plnom prúde. Celoročná starostlivosť o rybníky prináša naše rybárske ovocie vo forme vyprodukovaných rybích násad. Na stredisku Rady SRZ v Malom Záluží majú pracovníci už polovicu výlovov za sebou. Pre vysoké teploty a nízke zrážky však museli niektoré výlovy presunúť na druhú polovicu októbra. Tak tomu bolo aj pri výlove VN

Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o rybárstve

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že dňa 22. októbra 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k dvom vyhláškam k zákonu o rybárstve: Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov  Materiály k obom vyhláškam si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/752 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/753

1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Boleň dravý – zvýšený výskyt ortuti

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, v dňoch 23.8.2018 a 23.9.2018 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2018 na rybárskom revíre č. 1-0130-1-1 Dunaj č. 3 – Jarovecko-rusovecká sústava ramien. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty

Detské letné sústredenia 2018 organizované MO SRZ Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Centrom voľného času

Počas letných prázdnin 2018 mali možnosť deti z detských rybárskych krúžkov v Kysuckom Novom Meste a okolia, prihlásiť sa na detské rybárske sústredenia. Kvôli veľkému záujmu sa už tradične organizujú sústredenia dve. Jedno v zahraničí na súkromnom revíri a druhé na revíri v obhospodarovaní MO SRZ Kysucké Nové Mesto VN Neslušanka. Tento rok padlo rozhodnutie, že zahraničné sústredenie bude

Inventarizačný prieskum na rieke Belá

Na rieke Belá prebehol v lete necitlivý protipovodňový zásah, ktorý významne zmenil profil a samotné koryto tejto prekrásnej Slovenskej rieky. Po požiadavke od MO SRZ Liptovský Hrádok zameranej na sekretariát Rady SRZ s návrhom riešenia problému a po dohode predsedu Ľudevíta Kurpasa s ichtyológom SRZ pre stredné Slovensko Richardom Štenclom, sme dňa 18.10.2018 vykonali inventarizačný prieskum zameraný na porovnanie lokalít

Práce na rybovode na rieke Turiec pokračujú

V 42. týždni sa uskutočnila kontrola rybovodu na spodnej hati na rieke Turiec (MsO SRZ Martin). Jednalo sa na rýchlo zvolané pracovné stretnutie vzhľadom k tomu, že staviteľ už má za sebou prvé metre trasy rybovodu a chcel počuť vyjadrenie od pracovníka vykonávajúceho bio-ekologický dozor (RNDr. Druga), či sa s prácami  môže ďalej pokračovať vzhľadom k požiadavkám na trasovanie a profil rybovodu.

Top