Aktuality - články

22. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

22. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie rieky Váh v MsO SRZ v Piešťanoch. Podobne, ako v minulej relácii,

Výberové konanie – zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina v súlade s uznesením Rady SRZ č. 118/2017 vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ v termíne od 23. marca 2018 do 23. mája 2018. Predmet výberového konania: Elektronické hlasovanie na XII. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu je potrebné pre kvalitný, efektívny a hodnoverný priebeh samotného konania snemu. Prostredníctvom elektronického

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 11. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 11. pracovnom týždni (od 12.3. do 16.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Príprava materiálov na marcové zasadnutie Prezídia a Rady SRZ, Pracovná porada tajomníka a vedúcich odborov sekretariátu SRZ Rada Žilina k návrhu rozpočtu na rok 2018 (výška investícií a opráv na majetku SRZ

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 10. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 10. pracovnom týždni (od 5.3. do 9.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Emailová informácie pre ZO SRZ o zasielaní emailových adries na ekonomický odbor na posielanie FA za tovar a služby so SRZ Rada – elektronickou cestou. Príprava materiálov na marcové zasadnutie

Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Ing. Vladimírom B. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-12/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.   Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-12/12 Na základe podanej námietky zo strany

Novela vodného zákona

Oznamujeme ZO SRZ, že od štvrtka 15.3.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, ktorá prináša viaceré zmeny aj v súvislosti s rybárstvom a chovom rýb. Na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20180315.html je možné si pozrieť obsah zákona so zvýraznenými novelizovanými ustanoveniami (zeleným podfarbený text). Keďže viaceré novelizované ustanovenia boli zapracované na základe pripomienok Slovenského

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 9. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 09. pracovnom týždni (od 26.2. do 2.3.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Balenie stánku z výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre a rozloženie na výstavy Carp & Spinning Show v Trenčíne. Účasť tajomníka na porade OŠČ – vedúcich športových sekcií

21. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie rieky Váh v MsO SRZ v Seredi. Úsek rieky Váh nad VN

Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – február 2018

Dňa 27. februára 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ. Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 24 členov. Program zasadnutia Rady SRZ: Otvorenie Žiadosť o odkúpenie majetku na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici Vyznamenania Iné Kontrola miestnych rybárskych poriadkov a ich schválenie Informácia o priebehu legislatívneho procesu k návrhu zákona o rybárstve Rôzne Záver Uznesenia z Prezídia

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 8. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 08. pracovnom týždni (od 19.2. do 23.2.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva okolo fungovania sekretariátu tajomníka – vybavovanie e-mailov, telefonátov, rekreačných zariadení. Príprava všetkých potrebných náležitostí potrebných pre účasť SRZ na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Rozloženie stánku a príslušenstva na výstave Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v Nitre. Účasť

Top