Aktuality - články

Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Súd rozhodol o odmietnutí žaloby vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Prezídia Rady SRZ

Dňa 05. októbra 2016 bola Romanom P. podaná žaloba vo veciach správneho trestania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu – Prezídia Rady SRZ, sp.zn. OP-4/16 zo dňa 27. augusta 2016 a návrh na priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Prezídium Rady SRZ ako disciplinárny orgán druhého stupňa potvrdil rozhodnutie Disciplinárnej komisie pri Rade SRZ, ktorým bolo uložené disciplinárne

Aktuálne o súdnych sporoch – Vylúčenie konania v časti o zaplatenie náhrady mzdy na samostatné konanie

Dňa 28. novembra 2013 bola bývalým zamestnancom SRZ Ing. Petrom B., PhD. podaná žaloba, v ktorej žiadal, aby súd určil porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, rozhodol o náhrade nemajetkovej ujmy, ako aj o neplatnom skončení pracovného pomeru. Dňa 16. apríla 2018 súd rozhodol, že okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 20. novembra 2013 je neplatné a určenie porušenia zásady rovnakého

Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 08.06.2018

Dňa 16. marca 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že pri kontrole členmi rybárskej stráže neuposlúchol výzvu, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže a tým nestrpel výkon jeho oprávnení pri prezeraní rybárskeho náradia. Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 27. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 27. pracovnom týždni (od 2.7. do 6.7.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Zahájenie príprav všetkých potrebných náležitostí potrebných pre konanie XII. Snemu SRZ. Čerpanie dovolenky. Odbor investícií a správy majetku: Prebieha príprava internetového pripojenia – Brzotín a chata Dedinky. Prebieha

30. časť relácie „Na rybách – Petrov zdar“

Vážení rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie MsO SRZ Hlohovec. V poslednej relácii pred letnou prestávkou sa budeme venovať prevažne

Detské preteky – DEŇ S FIRMOU RYPOMIX

  RYPOMIX ŠTUPLÍK CUP 2018 Seriál pretekov ŠTUPLÍK CUP vznikol v roku 2015 z dôvodu podchytiť záujem detí a mládeže ktoré sa chcú zdokonaľovať a prípadne začať svoju pretekársku činnosť v plávanej. RYPOMIX NOČNÝ FEEDER CUP Pretek RYPOMIX NOČNÝ FEEDER CUP sa uskutoční 18.8.2018 na VN ČERENEC a je zároveň aj zaradený ako štvrté kolo seriálu pretekov KINDER

Upozornenie pre rybárov v CHA Devínske alúvium Moravy

Na základe záverov z  pracovného rokovania zo dňa 27.6.2018 na MÚ MČ Bratislava – Devín, upozorňujeme členov SRZ, že na území Chráneného areálu Devínske alúvium Moravy, t.j. na ľavom brehu  rieky Morava, ktorá tvorí rybársky revír č.1-0390-1-1 Morava č. 1 (od ústia po Markeggský most) platí  4. stupeň územnej ochrany a z uvedeného dôvodu tu platia niektoré

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 26. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 26. pracovnom týždni (od 25.6. do 29.6.2018): Tajomník SRZ a sekretár tajomníka: Bežná administratíva vybavovanie e-mailov, telefonátov, objednávky rekreačných zariadení. Postupná sumarizácia správ z VČS a MK ZO SRZ a aktualizácia kontaktných údajov. Pomoc pri zabezpečení kurzu na obsluhu elektrického agregátu. Návšteva výstaviska Agrokomplex za účelom prípravy zázemia pre účasť Slovenského

Zlatý blyskáč 2018 – Ružomberok

V nedeľu 17. júna 2018 sa v penzióne Sidorovo Biely Potok – Ružomberok pri prekrásnej horskej riečke Revúca stretlo 9 súťažných družstiev zo 7 základných organizácií, spolu 64 účastníkov z celého Slovenska. Už druhýkrát má táto súťaž s bohatou tradíciou zo 70-tych rokov nové motto: „Hľadá sa všestranný rybár“. Veku súťažiacich a hlavne požiadavke bezpečnosti bola prispôsobená aj voľba pretekárskych

Top