Rybárske revíry - články

4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie kaprom (K2 a K3)

4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie kaprom (K2 a K3)

Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Ružín násadou: kapra K2 v množstve 1 800 kg v hodnote 4 500 €, kapra K3 v množstve 2 500 kg v hodnote 5 625 €.

VN Kráľová – zníženie stavu hladiny

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácií ohľadom zníženia vodnej hladiny na VN Kráľová. Dňa 10. novembra 2017 nám Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa oznámil listom, že v termíne od 23.10.2017 do 3.12.2017 z dôvodu vykonávaných opráv budú odstavené obidve turbíny na VS Kráľová. V rámci vykonania

3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie kaprom, zubáčom a šťukou

Milí rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si vás informovať, že dňa 23.10.2017 bol revír Rady SRZ Gôtovany-zátoka zarybnený nasledovne: 1-ročný zubáč 5000 ks, ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Lučenec 2-ročný kapor 700 kg, ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Uzovská Panica 1-ročná šťuka 150 kg, ryba bola dodaná z firmy DONA s.r.o. Rybniky Inačovce.

4-3330-1-1 VN Domaša – zarybnenie kaprom (K3)

Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 18. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Domaša trojročnou násadou kapra rybničného v množstve 6 000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 2,2 kg. Násadu prevzal rybársky hospodár p. Daniel Hurný na sádkach spoločnosti DONA, s. r. o. Veľké Revištia

Top