SRZ Rada informuje, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Trnava o žiadosti SVP, š.p. OZ Piešťany na krátkodobé zníženie hladiny zdrže VS Kráľová bude v termíne od 1.9.2014 do 7.9.2014 prebiehať mimoriadna manipulácia s vodou za účelom opravy pravostranného drénu. V dôsledku zníženia hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu
platí na rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380 Váh č.3 zákaz lovu rýb od 1.9.2014 (00.00 hod) do 6.9.2014 (24.00 hod.).


SRZ Rada informuje, že na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bude na rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara prebiehať v termíne 08.09.2014 – 18.09.2014 krajské povodňové cvičenie. V lokalite Sielnická zátoka preto bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva kvôli používaniu lodnej techniky a zásahom služobných potápačov. Týmto žiadame všetkých loviacich o rešpektovanie tohto cvičenia.


Upozornenie
Na základe rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby š. p. Bratislava platí až do odvolania na rybárskom revíri č. 2-0510-1-1 Dunaj č.3., v úseku medzi haťou v inundácii a Vodnou elektrárňou Čunovo ( polostrov ) zákaz vstupu nepovolaným osobám.


Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa,
keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa,
keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom.
(čínske príslovie)


Vitajte na stránke Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.


 • Stanovy a zákony
  Stanovy SRZ a zákony týkajúce sa rybárstva.
 • Športová činnosť
  Referát pre športovú činnosť, LRU - plávaná, LRU - mucha, LRU - prívlač, rybolovná technika, rozhodcovia...
 • Rybárske poriadky a revíry
  Rybárske poriadky, zoznamy revírov, smernice o lovení a správy o zarybňovaní.
 • Predaj povolení
  Zoznam predajcov hosťovacích povolení na rybolov na vody SRZ - Rady.
 • Kontakty
  Telefónny zoznam a e-mailové adresy SRZ - Rada Žilina.