Upozornenie
Na základe rozhodnutia Vodohospodárskej výstavby š. p. Bratislava platí až do odvolania na rybárskom revíri č. 2-0510-1-1 Dunaj č.3., v úseku medzi haťou v inundácii a Vodnou elektrárňou Čunovo ( polostrov ) zákaz vstupu nepovolaným osobám.


Rada SRZ informuje držiteľov kaprových zväzových povolení a zvláštnych povolení na rybolov, že na rybárskom revíri č. 3-0950-1-1 Hodrušské jazero bude prebiehať rekonštrukcia dnového výpustu. Rekonštrukcia si vyžaduje úplné vypustenie nádrže, takže od 1. 9. 2013 bude na tomto rybárskom revíri zákaz rybolovu. Stavebné práce budú trvať aj v roku 2014 s výhľadom na opätovné napustenie nádrže v roku 2015.


Keď chceš byť šťastný hodinu, opi sa,
keď chceš byť šťastný rok, ožeň sa,
keď chceš byť šťastný celý život, staň sa rybárom.
(čínske príslovie)


Vitajte na stránke Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý ako dobrovoľná záujmová organizácia združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. Slovenský rybársky zväz je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov občianske združenie v oblasti športového rybárstva a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku.


 • Stanovy a zákony
  Stanovy SRZ a zákony týkajúce sa rybárstva.
 • Športová činnosť
  Referát pre športovú činnosť, LRU - plávaná, LRU - mucha, LRU - prívlač, rybolovná technika, rozhodcovia...
 • Rybárske poriadky a revíry
  Rybárske poriadky, zoznamy revírov, smernice o lovení a správy o zarybňovaní.
 • Predaj povolení
  Zoznam predajcov hosťovacích povolení na rybolov na vody SRZ - Rady.
 • Kontakty
  Telefónny zoznam a e-mailové adresy SRZ - Rada Žilina.